22.5.2014: Συνεδρίαση ΔΣ

2μμ στα γραφεία του Συλλόγου

ΗΔ: αξιολόγηση , διαθεσιμότητα, ένταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ, τρέχοντα

Comments are closed.