Σχετικά με τα γεγονότα στο κτίριο Διοίκησης την Τετάρτη 8/10/2014

Αρ. Πρωτ. 64

                                                                                                             Θεσσαλονίκη, 12/10/2014

                                                                                                             Προς:

                                                                                                             – Την Πρυτανεία του ΑΠΘ

                                                                                                             – Τη Σύγκλητο

                                                                                                             Κοινοποίηση:

                                                                                                             Στα μέλη του Συλλόγου

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σχετικά με τα γεγονότα στο κτήριο Διοίκησης την Τετάρτη 8/10/2014

            Όπως ενημέρωσε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με ηλεκτρονικό μήνυμα, η Πρυτανεία αποφάσισε την Τετάρτη 8/10/2014 να λάβει τα – κατά την εκτίμησή τους – «κατάλληλα μέτρα προφύλαξης», προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο ομάδας φοιτητών στην αίθουσα της Συγκλήτου.

Τα «κατάλληλα» αυτά μέτρα περιλάμβαναν όχι μόνο το κλείσιμο όλων των  εισόδων-εξόδων (εξαιρουμένης μόνο της μικρής θύρας του θυρωρείου) του κτιρίου Διοίκησης και το κατέβασμα όλων των ρολών, αλλά ακόμα και το κλείδωμα των εσωτερικών σιδερένιων θυρών που βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο μεταξύ ισογείου και 1ου ορόφου και μεταξύ 6ου και 7ου ορόφου. Παράλληλα, ήδη από την προηγούμενη μέρα (από κάποια ώρα κι έπειτα), είχε αποκλειστεί η πρόσβαση στα γραφεία της Πρυτανείας στον 7ο όροφο και σε όποιον προσπαθούσε να τα προσεγγίσει χρησιμοποιώντας το – μοναδικό, εδώ και καιρό, σε λειτουργία – ασανσέρ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η πρόσβαση αποκλειόταν ακόμα και σε όσους – από γραφεία άλλων ορόφων – προσπαθούσαν προσεγγίσουν τον 7ο όροφο για υπηρεσιακούς λόγους. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αυτά τα «κατάλληλα» μέτρα προφύλαξης δημιούργησαν έντονο αίσθημα δυσφορίας σε αρκετούς εργαζόμενους, οι οποίοι εξέφρασαν την απόλυτα δικαιολογημένη αγωνία τους καθώς αν εκείνη την ημέρα συνέβαινε οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό (όπως: πυρκαγιά, σεισμός κ.λπ.) η προσπάθεια εγκατάλειψης του κτιρίου θα κατέληγε σε τραγωδία.

Μέλη του ΔΣ την ίδια μέρα ήρθαν σε επαφή με τον κ. Λαόπουλο, υπεύθυνο Αναπληρωτή Πρύτανη και έκαναν στη συνέχεια παράσταση στη Σύγκλητο προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Σαν απάντηση έλαβαν μία «αγανάκτηση» για τη διακοπή της συνεδρίασης της Συγκλήτου.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού, στη συνεδρίασή του που πραγματοποίησε την Παρασκευή 10/10/2014, αποφάσισε:

(α) Με το παρόν υπόμνημα, να αιτηθεί  από την Πρυτανεία να ακολουθεί στο εξής όλους τους κανόνες ασφαλείας, τουλάχιστον όπως αυτοί περιγράφονται στο «Σχέδιο Ασφαλείας Εγκαταστάσεων», το οποίο αναμφίβολα πρέπει να υπάρχει στην Τεχνική Υπηρεσία.

(β) Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο φαινόμενο επαναληφθεί, να καλέσει τα μέλη του Συλλόγου να απέχουν από τα καθήκοντά τους έως ότου  αποκατασταθούν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

(γ) Να ζητήσει από τις Πρυτανικές Αρχές να λύσουν άμεσα το χρόνιο πρόβλημα του κτιρίου Διοίκησης της μη λειτουργίας των δύο εκ των τριών ανελκυστήρων (το οποίο παρέλαβαν από τις προηγούμενες Πρυτανικές Αρχές). Σημειώνεται ότι αρκετές φορές υπήρξε το φαινόμενο να είναι εκτός λειτουργίας και ο τρίτος ανελκυστήρας με συνέπεια να μην υπάρχει ουσιαστικά δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα, εγκύους, ή πρόσωπα με άλλους ιατρικούς λόγους.

(δ) Αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω επιφυλάσσεται να απευθυνθεί και σε όποιον άλλον θεσμικά υπεύθυνο φορέα προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους.

Για το ΔΣ

                                    Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

                         Γιάννης Κουρμούλης                Νίκος Γρηγοριάδης

Comments are closed.