ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρ. Πρωτ. 65

                                                                                                             Θεσσαλονίκη, 13/10/2014

                                                                                                             Προς:

                                                                                                             – Την Πρυτανεία του ΑΠΘ

                                                                                                             – Τη Σύγκλητο

Ανακοίνωση

Το ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού επιθυμεί να ενημερώσει τη Σύγκλητο και την ακαδημαϊκή κοινότητα για τα εξής:

Ο Σύλλογός μας απευθύνεται στη Σύγκλητο υλοποιώντας αποφάσεις των οργάνων του (ΔΣ ή ΓΣ). Η θεματολογία της όποιας παρέμβασης καθώς και η αντιπροσωπεία που προσέρχεται στη συνεδρίαση καθορίζεται από τις εν λόγω αποφάσεις. Η παρουσία μας κατά τη συνεδρίαση της συγκλήτου είναι συγκροτημένη, πειθαρχημένη και ποτέ δεν υπερβαίνει τα πλαίσια των αποφάσεων μας.

Σε συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της εκπροσώπησής μας στη σύγκλητο. Αφού εξηγήσαμε τη στάση μας για τη μη ανάδειξη (σύμφωνα με τον Ν. 4009/11) εκπροσώπου, πήραμε τη διαβεβαίωση ότι οποτεδήποτε περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη θέμα που αφορά στους Διοικητικούς Υπαλλήλους θα λαμβάνουμε πρόσκληση για τη συνεδρίαση.

Η πρόσφατη απόφαση της συγκλήτου (2895/8-10-2014) καθορίζει ένα ασφυκτικό και μη λειτουργικό πλαίσιο παρεμβάσεων των συλλογικών οργάνων στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου. Σε κάθε περίπτωση, με την εφαρμογή τέτοιων περιορισμών χάνουμε όλοι:

  • Τα μέλη της Συγκλήτου, ως προς τη σαφήνεια και τη λεπτομέρεια της εικόνας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κομμάτια της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  • Τα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου μας, ως προς τη δυνατότητα να απευθύνονται προς το κορυφαίο σώμα διοίκησης.
  • Η ακαδημαϊκή κοινότητα, αφού εμπεδώνεται η αλλαγή λειτουργίας της Συγκλήτου, σε αντιδημοκρατική, αντιδραστική κατεύθυνση.

Καλούμε τη Σύγκλητο να ανακαλέσει την απόφαση αυτή. Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού, κινείται με γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του. Έτσι αποφασίζεται και η (de facto) παρουσία μας στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου ή η απουσία μας από αυτές.

Για το ΔΣ

                                    Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

                         Γιάννης Κουρμούλης                Νίκος Γρηγοριάδης

Comments are closed.