19.3.2015: Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνάδελφοι,
Σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 19/3/2015 στο αμφιθέατρο της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης και ημερήσια διάταξη
1. Ενημέρωση‐συζήτηση για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για τη διαθεσιμότητα
– κινητικότητα
2. Συζήτηση για την απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την καταγραφή της ώρας
αποχώρησης
3. Θερινή απασχόληση των παιδιών
4. Ανακοινώσεις, αιτήσεις, προτάσεις

Comments are closed.