Συνέχεια παρέμβασης για τη θερινή απασχόληση των παιδιών

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σε συνέχεια αποφάσεων του ΔΣ και των ΓΣ, όσον αφορά την εξεύρεση βέλτιστης λύσης για τη θερινή απασχόληση των παιδιών μας, θέλουμε να σας ανακοινώσουμε τα εξής:

– Κατόπιν επανειλλημένων πιέσεων του Συλλόγου μας, τόσο σε επίπεδο ΔΣ, όσο κυρίως σε επίπεδο Σωματειακής Επιτροπής, στον υπεύθυνο του Γυμναστηρίου και την Πρυτανική Αρχή, καταφέραμε να πετύχουμε μία επιδότηση του εβδομαδιαίου ποσού που θα δαπανηθεί για κάθε παιδί της τάξης των 10 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από την Πρυτανεία. Αυτή η επιδότηση θα αφορά κάθε εργαζόμενο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και όχι μόνο τα μέλη του Συλλόγου μας. Αυτό διότι η Πρυτανεία δεν ήταν δυνατόν να διαχωρίσει τους εδώ εργαζομένους, παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιδότηση αυτή προήλθε από ενέργειες αποκλειστικά Διοικητικών Υπαλλήλων. Δεχόμαστε με ικανοποίηση αυτή την Πρυτανική απόφαση, αν και είναι σαφώς μικρότερη από αυτό που ζητήσαμε και το οποίο ήταν η πλήρης επιδότηση της θερινής απασχόλησης των παιδιών μας σα μέτρο κοινωνικής πολιτικής εκ μέρους της Διοίκησης.

– Στη συνέχεια εξετάστηκε κατόπιν πρότασης και αιτήματος της Σωματειακής Επιτροπής προς το ΔΣ, η δυνατότητα να συνεισφέρει και ο Σύλλογος από τα ταμειακά του αποθέματα, επιδοτώντας περεταίρω τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι γονείς στη δύσκολη εποχή που περνάμε. Το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε να επιδοτήσει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο με το ποσό των 1000 ευρώ το οποίο θα επιμεριστεί στους συμμετέχοντες και εν τέλει θα δώσει μία επιδότηση ανά βδομάδα της τάξης των 8-10 ευρώ (αυτό μένει να οριστικοποιηθεί) ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της έκπτωσης στα 18-20 ευρώ ανά εβδομάδα (ελπίζουμε 20).

Περεταίρω τεχνικές λεπτομέρειες για το πως ακριβώς θα γίνει η επιδότηση και ο επιμερισμός, μένει να διευθετηθούν τις επόμενες μέρες.

– Το ΔΣ και η Σωματειακή Επιτροπή είχαν επίσης αναλάβει να πιέσουν για τη θερινή απασχόληση για τα παιδιά ΑμεΑ συναδέλφων. Για τα σημαντικά αποτελέσματα και αυτής της πρωτοβουλίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες και ενημέρωση από την συνάδελφο Άλτα Πανέρα, που έχει την ευθύνη εκ μέρους του συλλόγου.

– Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν για την παρούσα περίοδο και θα επανεξετάζονται κάθε χρονιά με βάση τα δεδομένα της περίστασης. Το ΔΣ και η Σωματειακή Επιτροπή θα συνεχίσει να προσπαθεί με ακόμα εντονότερες προσπάθειες και ακόμα πιο νωρίς ώστε να βρεθεί μία λύση που θα καλύπτει το θέμα της θερινής παιδικής απασχόλησης το οποίο θα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά των συναδέλφων με κάλυψη του κόστους από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Τέλος το ΔΣ θέλει να ευχαριστήσει τις συναδέλφισσες μέλη της Επιτροπής Βάσω Αγκαθίδου, Χριστιάνα Κορμπή και Άλτα Πανέρα χωρίς την εντατική τους προσπάθεια δε θα μπορούσε ποτέ να έρθει το αποτέλεσμα που ήρθε. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη δουλειά της για όλα τα θέματα, ενέργειες και προσπάθειες έχουν να κάνουν με εκδηλώσεις ή ζητήματα που αφορούν τα παιδιά μας.

Comments are closed.