1/10/2015: Παρέμβαση για την επιστροφή των συναδέλφων της 1ης διαθεσιμότητας

Στη συνάντηση με την κ. αντιπρύτανη συζητήθηκαν τα παρακάτω:
Με δυο τρόπους μπορεί το πανεπιστήμιο να επιδιώξει να τους φέρει πίσω – α) με μετάταξη και β) αξιοποιώντας τη γενική κινητικότητα που (ξανα)εξήγγειλε πρόσφατα ο Βερναρδάκης. Κοινή εκτίμηση ήταν ότι η πρώτη διαδικασία, εφόσον ξεκινήσει (αυτό εξαρτάται επί της ουσίας από τις «διαθέσεις» του φορέα προέλευσης), δίνει καλύτερες πιθανότητες στους ενδιαφερόμενους να είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν τις θεσεις στο ΑΠΘ με καλύτερους όρους. Συμφωνήθηκε να ξεκινήσουμε από αυτό. Έγινε καταγραφή των ενδιαφερόμενων (ονόματα, ειδικότητες).  Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν ώστε να απαντηθεί το ερώτημα αν οι κενές θέσεις που έχει το ΑΠΘ (λόγω συνταξιοδοτήσεων) αντιστοιχούν στις ειδικότητες των συναδέλφων. Αν η απάτηση είναι θετική, τότε θα επιδιώξουν συνάντηση με το ΔΣ του Παπάφειου, στην οποία μπορεί να καλέσουν και το ΔΣ του Συλλόγου.

Comments are closed.