7-9-2016: συνάντηση με τον Πρύτανη και την αρμόδια Αντιπρύτανη Προσωπικού, σχετικά με τον Νόμο για τη μεταπήδηση διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις ΕΤΕΠ.

Comments are closed.