12.11.2016: Εκλογές για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

…Διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ και την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων από το μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό και δύο (2) από το Διοικητικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ., για τα έτη 2017-2018

Comments are closed.