15/2/2017 Συνεδρίαση ΔΣ

ΗΔ

1.Εκλογή Ειδικού Γραμματέα
2.Ασφαλιστικές εισφορές ΙΔΟΧ
3. Ψήφισμα συμπαράστασης για ποινικές διώξεις λόγω συνδικαλιστικής δράσης  (Κουρμούλης κλπ)
4.Εκδήλωση για την ημέρα της Γυναίκας (8 Μάρτη)
5. Σχετικά με την Αξιολόγηση του Προσωπικού (Ν.4369/2016)
6. Αιτήσεις-Προτάσεις

Comments are closed.