15/3/2017 Συνεδρίαση ΔΣ

θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών των ΙΔΟΧ
2. Σχετικά με την Αξιολόγηση του Προσωπικού (Ν.4369/2016)
3. Αιτήσεις-Προτάσεις

Comments are closed.