3.4.2017 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Μετά  την τελευταία απόφαση του ΕΛΚΕ ΑΠΘ για οριζόντια μείωση των αποδοχών των «συμβασιούχων έργου» κατά 6%, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αποφάσισε την προκήρυξη 4ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας για τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 από τις 11 πμ έως τις 3 μμ. Καλούμε όλους/ες τους/τις συναδέλφους που καλύπτει ο Σύλλογος (μόνιμους, ΙΔΑΧ και συμβασιούχους), να συμμετέχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο Διοίκησης, από την έναρξη της στάσης εργασίας.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο ευάλωτη και επισφαλής είναι αυτή η εργασιακή σχέση, από την οποία άλλοι από εμάς έχουν “περάσει” στο παρελθόν και άλλοι την υφίστανται σήμερα. Διαλύεται η αυταπάτη ότι η λύση αυτή επιλέγεται για να εξασφαλιστούν ευέλικτα οι ανάγκες του Πανεπιστημίου για τη λειτουργία του και του εργαζόμενου για δουλειά. Η λύση αυτή εξυπηρετεί τον εργοδότη ώστε να απαλλάσσεται από τις συλλογικές συμβάσεις, την αποζημίωση απόλυσης, τις άδειες λοχείας, τοκετού, ασθενείας ή εργατικού ατυχήματος, το σταθερό ωράριο και την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. Κυρίως του εξασφαλίζει ότι, όταν μειωθούν τα κέρδη του, μπορεί πιο εύκολα να απαλλάσσεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Μόνο η αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης εργασίας (που πραγματικά υφίσταται, αλλά αποκρύπτεται) μπορεί να εξασφαλίσει για τους/τις συμβασιούχους που εργάζονται εδώ και χρόνια στο ΑΠΘ τις θέσεις εργασίας τους και τα όποια δικαιώματα έχουν εναπομείνει από την εργατική νομοθεσία.

Απαιτούμε:
• Να μη γίνει καμιά μείωση μισθού στους εργαζόμενους με «σύμβαση έργου »
• Να γίνει ανάκληση των απολύσεων των έμμισθων φοιτητών  από το ΚΗΔ
• Άμεση καταβολή των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ για το 2017
• Άμεση μετατροπή των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

45. ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Comments are closed.