13/11/2017:απόφαση του ΔΣ για τις επικείμενες εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο

απόφαση για εκλογές εκπροσώπου στη Σύγκλητο

Comments are closed.