Στάση εργασίας 29 Μαρτίου 2012 (από τις 11:30 π.μ. ως τη λήξη της βάρδιας)

2012.03.29 – ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Comments are closed.