Για τους συναδέλφους εργολαβικούς στα γραφεία

Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού στέκεται αλληλέγγυος και στηρίζει το αίτημα των συναδέλφων εργολαβικών που εργάζονται σε γραφεία, να συνεχίσουν να ελέγχονται από τους  προϊσταμένους τους και να μην περάσει η αρμοδιότητα αυτή σε εκπρόσωπο του εργολάβου.

Η παραίτηση της διοίκησης του πανεπιστημίου από αυτή την αρμοδιότητα και η παραχώρηση της σε εκπρόσωπο του εργολάβου, επιδεινώνει της σχέση εργασίας των συναδέλφων – των οποίων η καθημερινή προσέλευση και αποχώρηση ελέγχεται καθημερινά-, αφού θέτει υπό αμφισβήτηση κεκτημένα πολλών χρόνων και τους καθιστά ανισότιμους σε σχέση με τους συναδέλφους τους στα γραφεία. Η συσχέτιση αυτής της ενέργειας με το αυτονόητο αίτημα για έλεγχο του εκάστοτε εργολάβου και των υπηρεσιών που παρέχει στο πανεπιστήμιο, είναι τουλάχιστο άστοχη.

Θεωρούμε ότι και η διοίκηση του πανεπιστημίου θα πρέπει να έχει ως πάγιο στόχο την οριστική τακτοποίηση των συναδέλφων στις εργολαβίες, σε θέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας και ότι όλες οι επιμέρους κινήσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν αυτόν τον στόχο.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Κουρμούλης                          Σάββας Παπαδόπουλος

Comments are closed.