Συγκρότηση σε σώμα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Π.Θ.

(Μέλος Ο.Δ.Π.Τ.Ε.)

Τηλέφωνα Προέδρου: 2310-995368                                            Θεσσαλονίκη 17-10-2011
Fax: 2310-995364, email: ikourmou@lib.auth.gr
Τηλέφωνα Γ. Γραμματέα: 2310-996751, 6948201440
Fax: 2310-996725, email: savaspap@ad.auth.gr

 

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

Μετά την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ενιαίου πλέον Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. και τη συγκρότηση του σε σώμα, η σύνθεση του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κουρμούλης Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Βόλκος Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Σάββας
Ταμίας: Χατζητριανταφύλλου Απόστολος
Ειδική Γραμματέας: Τσαλακανίδου Κυριακή
Μέλος: Βασάρα Ελένη
Μέλος: Καλύβα Αθανασία
Μέλος: Βαγγέλογλου Σύλβια
Μέλος: Σταυρακάκη Λυδία

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Γιάννης Κουρμούλης Σάββας Παπαδόπουλος

 Comments are closed.