Συνεδρίαση ΔΣ

Πρόσκληση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 29.5.2012 στις 9:00 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου μας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Εργαζόμενοι στην Καλάνδρα

2.    Θέσεις του Συλλόγου για τους ΙΔΑΧ με διδακτορικό (με βάση το κείμενο που ανέλαβε να συντάξει η συνάδ. Ε. Βασάρα)

3.    Παιδικές κατασκηνώσεις

4.    Πρόταση από την Επιτροπή Πολιτισμού για εκδρομή του Συλλόγου (24/6/2012, Δισπηλιό-Καστοριά)

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Κουρμούλης                         Σάββας Παπαδόπουλος

Comments are closed.