Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16/11/2012

Η συνέλευση θα γίνει στις 9:30  πμ στο  αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Comments are closed.