Συνεδρίαση Δ.Σ. (26.3.2013, 9:30 π.μ.)

Ημερήσια Διάταξη

1.    Προγραμματισμός της δράσης του Συλλόγου για το θέμα της διαθεσιμότητας

2.    Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για όλα τα τρέχοντα και εκκρεμή θέματα

3.    Συνάδελφοι που τέθηκαν σε αργία

4.    Ανακοινώσεις – αιτήσεις – προτάσεις –  έλεγχος

 

Comments are closed.