Έκτακτη Γενική Συνέλευση 1 Απρίλη 2013

Αρ. Πρωτ. 105                                                                                  Θεσσαλονίκη 28—3 -2013                                                                                                   Προς   Τα  μέλη του Συλλόγου

Συνάδελφισσες και Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 1 Απρίλη 2013, στις 09.30 π.μ. στην αίθουσα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.     Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της διαθεσιμότητας. 2.  Συζήτηση – απόφαση για την εκπροσώπηση του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου και τη   Σύγκλητο. 3. Άλλα τρέχοντα θέματα

         Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων και της ανάγκης για την ύπαρξη απαρτίας καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να παραστούν στη συνέλευση .

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Κουρμούλης Σάββας Παπαδόπουλος

Comments are closed.