8.11.2013: Εκλογές για νέο ΔΣ – Αποτελέσματα

Ψήφισαν: 402, Άκυρα: 5, Λευκά: 16
ΔΑΣ: 170 (44,6%) 4 έδρες,    ΕΑΑΔ: 157 (41,2%) 4 έδρες,     Αυτ.:  54 (14,2%) 1 έδρα
Εκλέγονται για το ΔΣ:
Από τη ΔΑΣ : Κουρμούλης , Τσαλακανίδου , Βασάρα ,  Οικονομίδης
Από την ΕΑΑΔ: Γρηγοριάδης , Παπαδόπουλος  , Χατζητριανταφύλλου, Γκαραγκούνης
Από την Αυτοργάνωση: Εμμανουηλίδου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΣ 8.11.2013

Comments are closed.