Χρήσιμα αρχεία

Ο συνδικαλιστικός νόμος :   http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/79a_82.1213272205281.pdf

Καταστατικό Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Α.Π.Θ.

Αίτηση εγγραφής (pdf) (doc)

Υπαλληλικός Κώδικας
Υπαλληλικός Κώδικας (ενημέρωση 29 Απριλίου 2014)

(ΦΕΚ) Εσωτερικός κανονισμός

(ΦΕΚ) Εσωτερικός κανονισμός (τροποποίηση 1)

(ΦΕΚ) Εσωτερικός κανονισμός (τροποποίηση 2)

Νόμος 4093 / 12

Leave a Comment