Επικοινωνία


  • Α.Π.Θ Κτίριο "Κ. Καραθεοδωρή"
    541 24 Θεσσαλονίκη

  • Τηλ: 99-5308, fax. 99-5308