Τράπεζα αίματος A.Π.Θ.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι μια υπηρεσία που έχει ως στόχο να συμβάλλει στη σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία. Μία από τις δραστηριότητές της προς αυτήν την κατεύθυνση είναι
και η διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας δύο φορές το χρόνο (Νοέμβριος-Μάϊος) στην οποία μπορούν να μετέχουν
όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό), φοιτητές και φοιτήτριες,
αλλά και εθελοντές αιμοδότες.

Από τη σύστασή της το Νοέμβριο του 2001 ως σήμερα η Τράπεζα Αίματος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τόσο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και συγγενικών τους προσώπων,
έχει εκδώσει 135 εντολές χορήγησης αίματος ενώ έχει διαθέσει 281 φιάλες αίματος σε ασθενείς που απευθύνθηκαν
σε αυτήν. Παράλληλα, διαθέτει 217 τακτικά μέλη και ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών αυξάνεται ενθαρρυντικά
σε κάθε νέα αιμοληψία. Πολύτιμο συνεργάτη και αρωγό της προσπάθειας αυτής έχει το Κέντρο Αιμοδοσίας του
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου και βρίσκεται η Τράπεζα Αίματος του Α.Π.Θ.

Υπεύθυνη Διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος του Α.Π.Θ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής είναι
η κ. Αν. Κωσταρίδου - Ευκλείδη, καθηγήτρια του τμήματος Ψυχολογίας.
Η Επιτροπή Αιμοδοσίας, η οποία έχει και την ευθύνη διοργάνωσης της αιμοδοσίας, αποτελείται από τους:

Τόσο τα τακτικά μέλη της Τράπεζας Αίματος όσο και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις παροχές της Τράπεζας Αίματος, όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας της.
Σε περίπτωση ανάγκης οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να συντάσσουν Eντολή Xορήγησης Αίματος
απευθυνόμενοι στη Γραμματεία της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:


2ο γραφείο στον εξώστη του 1ου ορόφου του κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.
τηλ. 2310/995360, 2310/995386
e-mail: socialcom @ad.auth.gr

Σε περίπτωση αργίας, εορτών ή Σαββατοκύριακου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
το Θυρωρείο του Κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.

Η επόμενη αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στις
9 Νοεμβρίου 2005
στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ.