«Αξιολόγηση»: Γεν. Διευθυντές και Διευθυντές ΑΠΘ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

ακολουθεί ενημέρωση από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη με τους δ/ντες και γεν. δ/ντες του ιδρύματός μας:
——————————————————-

Μετά από πρόσκληση του ΔΣ του συλλόγου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Γεν. Διευθυντές και Διευθυντές του πανεπιστημίου μας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεν. Βιβλιοθήκης. Το θέμα της συζήτησης ήταν η «αξιολόγηση» των δ. υ. σύμφωνα με τον ισχύοντα νέο νόμο (4250/14).

Επισημάναμε (από μέρους του ΔΣ) τις σημαντικότερες προβληματικές προβλέψεις του, δηλαδή την απαίτηση για το 15% των συναδέλφων που πρέπει να βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές (και κατά συνέπεια να υποστεί μισθολογική καθήλωση, αναγκαστική κινητικότητα ή και απόλυση), τον επιμερισμό του ποσοστού αυτού στις οργανικές μονάδες του ιδρύματος (και τη δυνατότητα που δίνεται με αυτόν τον τρόπο κατάργησης ή και ιδιωτικοποίησης τμημάτων του ιδρύματος), τη διαφορετική κατανομή βαθμολογίας που ισχύει για τη βαθμίδα του διευθυντή και πάνω.

Αναπτύξαμε τη γενικότερη εκτίμηση ότι ο εν λόγω νόμος, σε συνδυασμό με τον επανέλεγχο των αοριστικοποιήσεων, το νέο μισθολόγιο που επίκειται και την κατάρτιση των νέων οργανισμών, δείχνουν σε μια κατεύθυνση συρρίκνωσης – μετάλλαξης του δημόσιου πανεπιστημίου (αλλά και του δημοσίου γενικότερα), με οδυνηρές συνέπειες για τους εργαζόμενους. Τους καλέσαμε να μην εφαρμόσουν τα όσα προβλέπει ο νόμος, ανάλογα με τα όσα καθήκοντα αντιστοιχούν στη θέση του καθενός.

Εκ μέρους τους (των Γεν. Διευθυντών – Διευθυντών) εκφράστηκαν διάφοροι προβληματισμοί για τη δυνατότητα εφαρμογής του νόμου (αφού διάφορα προαπαιτούμενα όπως το καθηκοντολόγιο, η στοχοθεσία κλπ δεν ικανοποιούνται) αλλά και για την ανάγκη ύπαρξης ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης. Από την πλευρά κάποιων διευθυντών εκφράστηκε η απροθυμία εφαρμογής του νόμου αφού λόγω υποστελέχωσης και εντατικοποίησης της δουλειάς και λόγω της στενής συνεργασίας με τους υφισταμένους τους αδυνατούν να κατατάξουν κάποιους από αυτούς ως ανεπαρκείς.

Συμφωνήσαμε στην εκτίμηση ότι το κρίσιμο στάδιο από το οποίο θα φανεί αν θα προχωρήσει η εφαρμογή του μέτρου ή όχι εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και συγκεκριμένα από το πόσοι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του συλλόγου, υποβάλλοντας τα φύλλα αξιολόγησης στο ΔΣ και όχι στους προϊσταμένους τους.

Comments are closed.