18/4/2016 Παρέμβαση για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες,

Συννημένο θα βρείτε το σχετικό έγγραφο του Συλλόγου προς τις Πρυτανικές Αρχές, αναφορικά με το υπόψη θέμα.18.Θερινή απασχόληση παιδιών

Comments are closed.