5-10-2016: Συνεδρίαση ΔΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ θα συνεδριάσει εκτάκτως την Τετάρτη 5-10-2017 και ώρα
09:30 π.μ.,στα γραφεία του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σχετικά με την έγκριση ημερήσιας αποζημίωσης των αντιπροσώπων στο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας
2. Σχετικά με την οριστικοποίηση των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας
3. Σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης διοικητικών σε ΕΤΕΠ
4. Αιτήσεις-προτάσεις.

Comments are closed.