28/11/2016 Ενημερωση για παιδική γιορτή

Συνάδελφοι /ισσες
ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους εργαζομένων του Πανεπιστημίου, πρόκειται να διοργανώσει μία πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, 
με βράβευση και δώρα στην αρχή για τα παιδιά που την προηγούμενη σχολική χρονιά αρίστευσαν στο Γυμνάσιο-Λύκειο ή πέρασαν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ  
και στη συνέχεια με ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα και δώρα για τα μικρότερα παιδιά (ηλικίας 0-12 ετών) .
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στις 8/1/2017 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.
Όσοι συνάδελφοι θέλουν να βραβευτούν τα παιδιά τους θα πρέπει να στείλουν απλά αντίγραφα των επαίνων/αριστείων ή απλές βεβαιώσεις σπουδών από το αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ-ΤΕΙ 
στη συνάδελφο Αναστασία (Σούλα) Στεργίου (τηλ: 997950, fax: 997952, mail: asterg@math.auth.gr). 
Όσοι θέλουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στη γιορτή για τα μικρότερα παιδιά θα πρέπει να επικοινωνήσουν  
με τη  συνάδελφο Φωτεινή (Φένια) Βελδεμίρη (τηλ: 995698, mail: fveldemi@civil.auth.gr), δηλώνοντας την ηλικία ( 0-3,  4-6,  7-9,  10-12 ) και το φύλο των παιδιών. 
Παρακαλούμε  μ έ χ ρ ι  τ ι ς  1 0 / 1 2 / 2 0 1 6  να έχετε επικοινωνήσει με τις/τους αντίστοιχους συναδέλφους.
Για την επιτροπή διοργάνωσης της Παιδικής γιορτής

Comments are closed.