Συνεδρίαση ΔΣ 22.1.2012

Αρ. Πρωτ. 73                                                              Θεσσαλονίκη, 21.1.2013

                                                                                                             Προς τα μέλη του ΔΣ

Πρόσκληση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 22.1.2013 στις 9:30 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου, με θέμα:

1.    Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης την Πέμπτη 24.1.2013

2.    Εκλογή αντιπροσώπων στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο Διοίκησης

3.    Έγκριση δικαστικών εξόδων των υπό διαθεσιμότητα συναδέλφων

4.    Ανακοινώσεις – αιτήσεις – προτάσεις

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Κουρμούλης                         Σάββας Παπαδόπουλος

Comments are closed.